UI

UI (User Interface) to interfejs użytkownika, czyli sposób, w jaki użytkownik komunikuje się z oprogramowaniem lub urządzeniem. Interfejs użytkownika obejmuje wszelkie elementy, które pozwalają użytkownikowi na interakcję z aplikacją lub stroną internetową, takie jak przyciski, pola tekstowe, menu, ikony, paski narzędzi, itp.

Dobrze zaprojektowany interfejs użytkownika ma za zadanie ułatwić użytkownikowi korzystanie z oprogramowania lub urządzenia, umożliwiając mu intuicyjną nawigację i szybkie wykonywanie zadań. Dzięki temu użytkownik może skupić się na swoich celach i zadaniach, zamiast na naukowaniu się obsługi oprogramowania lub urządzenia.