querySelector

Metoda querySelector() to metoda obiektu Document w języku JavaScript, która pozwala na wyszukiwanie elementów HTML na stronie internetowej za pomocą selektorów CSS.

Funkcja ta zwraca pierwszy element, który pasuje do określonego selektora CSS. Jeśli nie ma takiego elementu, zwróci wartość null.