Node Package Manager

Node Package Manager (npm) to menedżer pakietów dla języka programowania JavaScript i środowiska uruchomieniowego Node.js. Jest to narzędzie, które umożliwia programistom łatwe zarządzanie zależnościami (tzw. „dependencies”) w projekcie.Pakiety te są wykorzystywane przy pracy z takimi narzędziami jak Webpack, Gulp, Grunt, itp.