NS (adres serwera DNS)

NS (Name Server) to rekord w domenie DNS (Domain Name System), który określa serwery nazw (name servery), odpowiedzialne za obsługę domeny i jej poddomen. Rekord NS określa adresy IP serwerów, które udzielają informacji o adresach IP przypisanych do określonej domeny.

Każda domena musi mieć co najmniej jeden rekord NS, który wskazuje na serwer nazw, który jest odpowiedzialny za tę domenę. Serwery nazw odpowiadają za przetwarzanie zapytań DNS, tzn. mapowanie nazwy domeny na adres IP i kierowanie użytkowników do właściwej strony internetowej.