CNAME (rekord domeny)

CNAME (Canonical Name) to rekord w domenie DNS (Domain Name System), który służy do mapowania aliasów nazw domen na ich właściwe nazwy kanoniczne (canonical names). Rekord CNAME jest używany, gdy chcemy, aby dana domena była dostępna pod kilkoma różnymi nazwami.

Rekord CNAME określa, że jedna nazwa domeny jest aliasem drugiej, kanonicznej nazwy domeny. Gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do adresu URL, który zawiera alias, serwer DNS automatycznie przekierowuje go do kanonicznej nazwy domeny, zdefiniowanej w rekordzie CNAME.