NASK

NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) to instytucja naukowo-badawcza w Polsce, odpowiedzialna za zarządzanie polską domeną internetową “.pl” oraz prowadzenie działań związanych z rozwojem sieci komputerowej w Polsce.

NASK powstał w 1991 roku jako instytucja wspierająca rozwój polskiej nauki i edukacji poprzez dostarczanie zaawansowanych usług sieciowych dla środowisk naukowych i akademickich. Obecnie NASK zajmuje się m.in. prowadzeniem działalności badawczej, edukacyjnej i rozwojowej związanej z nowymi technologiami sieciowymi, wdrażaniem systemów informatycznych i bezpieczeństwem cybernetycznym.