Błąd 403

Błąd 403 to komunikat błędu, który pojawia się w przeglądarce internetowej, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do zasobów lub strony internetowej, do których nie ma uprawnień. Błąd ten jest związany z ograniczeniami dostępu do strony internetowej lub do określonych zasobów na niej.

Błąd 403 jest generowany przez serwer, który otrzymuje żądanie dostępu, ale nie może go uwierzytelnić lub nie posiada odpowiednich uprawnień dostępu. Powodów tego błędu może być wiele, np.:

  • Brak wymaganych uprawnień dostępu, np. brak autoryzacji użytkownika
  • Błędna konfiguracja serwera lub zabezpieczeń
  • Zablokowanie adresu IP przez serwer