Underscore.js

Underscore.js to biblioteka języka JavaScript, która zawiera wiele funkcji pomocniczych służących do manipulacji danymi, iteracji, sortowania, filtrowania i łączenia kolekcji, zarówno obiektów, jak i tablic. Biblioteka ta jest podobna do biblioteki Lodash i stanowi alternatywę dla funkcji wbudowanych w JavaScript.

Underscore.js dostarcza wiele narzędzi, takich jak funkcje mapowania, filtrowania, sortowania i redukcji, które pomagają w łatwy sposób przetwarzać kolekcje danych. Dodatkowo, biblioteka ta zawiera wiele funkcji narzędziowych, takich jak funkcje do obsługi łańcuchów znaków, funkcje do pracy z czasem, a także funkcje do obsługi zdarzeń i promisów.