SRV (rekord domeny)

Rekord SRV (Service) to rekord w systemie DNS (Domain Name System), który umożliwia określenie usługi dostępnej pod określonym adresem i porcie w domenie internetowej. Rekord SRV jest wykorzystywany w szczególności w protokole VoIP (Voice over Internet Protocol), ale również w innych aplikacjach sieciowych.

Rekord SRV składa się z kilku elementów, takich jak:

  • Nazwa usługi: identyfikuje typ usługi, dla której określony jest rekord SRV, na przykład “_http” dla usługi HTTP.
  • Protokół: określa protokół, który jest wykorzystywany do dostarczenia usługi, na przykład “tcp” lub “udp”.
  • Domena: adres domeny internetowej, dla której określony jest rekord SRV.
  • Waga: wartość numeryczna określająca wagę dla danego rekordu SRV w ramach jednej usługi.
  • Priorytet: wartość numeryczna określająca priorytet dla danego rekordu SRV w ramach jednej usługi.
  • Port: numer portu usługi, która ma być uruchomiona.
  • Cel: nazwa hosta, który udostępnia daną usługę.