PTR (rekord domeny)

PTR (Pointer) to rekord w domenie DNS (Domain Name System), który służy do mapowania adresów IP na nazwy kanoniczne (canonical names) domen. Rekord PTR działa odwrotnie niż rekord A, który mapuje nazwy domen na adresy IP. Rekord PTR jest używany do sprawdzania, czy dany adres IP należy do określonej domeny. Rekord PTR jest szczególnie przydatny w przypadku monitorowania ruchu sieciowego i sprawdzania, czy ruch jest generowany przez prawidłowe źródło. Pozwala to administratorom systemów na identyfikację maszyn, które generują ruch sieciowy, co może pomóc w diagnozowaniu problemów z siecią i zapobieganiu nieuprawnionemu dostępowi do sieci.