IMAP

IMAP (Internet Message Access Protocol) to protokół komunikacyjny wykorzystywany do odbierania poczty e-mail. Jest to protokół sieciowy, który działa na zasadzie klient-serwer. Użytkownik korzystający z programu pocztowego (klienta) może łączyć się z serwerem pocztowym poprzez protokół IMAP, aby otrzymać dostęp do swojej poczty e-mail.

IMAP umożliwia użytkownikowi dostęp do wszystkich wiadomości e-mail na serwerze pocztowym, w tym tych, które nie zostały jeszcze pobrane przez klienta pocztowego. Protokół ten umożliwia również użytkownikowi organizowanie swojej poczty e-mail, przenoszenie i usuwanie wiadomości, a także synchronizowanie folderów i etykiet.