CTR (click through rate)

Wskaźnik, który mierzy ilość kliknięć w reklamę w stosunku do liczby wyświetleń reklamy.