Composer

To narzędzie do zarządzania zależnościami w aplikacjach PHP. Umożliwia łatwe dodawanie, usuwanie i aktualizowanie zewnętrznych bibliotek i pakietów, które są wykorzystywane w projekcie. Dzięki temu programista nie musi ręcznie pobierać i instalować każdej z bibliotek, co pozwala zaoszczędzić czas i zmniejsza ryzyko błędów.