GUI

GUI (Graphical User Interface) to interfejs użytkownika oparty na grafice, który umożliwia interakcję z systemem lub aplikacją za pomocą elementów wizualnych, takich jak ikony, przyciski, menu, pola tekstowe i wiele innych. GUI umożliwia użytkownikowi łatwe i intuicyjne korzystanie z systemu lub aplikacji bez konieczności posługiwania się komendami tekstowymi lub poleceniami.

GUI jest stosowany w wielu rodzajach aplikacji, takich jak systemy operacyjne, programy biurowe, gry, aplikacje internetowe i mobilne, systemy sterowania i wiele innych. GUI umożliwia użytkownikowi wygodną i efektywną pracę z aplikacją, ponieważ większość funkcji jest dostępna za pomocą interaktywnych elementów graficznych.