Wyświetlany adres URL

Adres URL, który pojawia się w reklamie wyświetlanej użytkownikowi. Adres ten może być inny niż adres strony docelowej, do której prowadzi reklama.